medlems-undersökning

Fyll gärna i vår medlemsundersökning som ger oss en vägledning över aktiviteter som just ni vill att vi om möjligt gör.

Undersökningen är helt anonym.

Aktivitetsundersökning
Aktiviteter där föreningen står för busstransport (i hyrd buss).
Aktiviteter där föreningen är med och betalar en del av kostnaden.