Medlemsaktiviteter 

Är en anmälan bindande ?

Nej, en anmälan är bara att man visar sitt intresse. Man kommer få mer information där det bla framgår vad aktiviteten kostar och när man senast måste betala för att vara med. I och med att man har betalat så är anmälan bindande.

Hur anmäler man sig till en aktivitet ?

Alla anmälningar måste ske via länken som finns i samband med informationen om aktiviteten.


Medlem

Hur avslutar man ett medlemsskap ?

Betalar man inte sin medlemsavgift för kommande år avslutas medlemskapet automatiskt.

Vad innebär huvudmedlem resp familjemedlem ?

En huvudmedlem är en familjeförälder som betalar full medlemsavgift. Övriga i familjen är om dessa vill vara medlemmar familjemedlemmar och betalar fn 50:-/år. Alla har samma medlemsförmåner.

 

Bidrag

Hur kan man styrka utlägg ?

I första hand kvitton där det tydligt framgår vad man köpt. Gällande mediciner om det inte framgår av kvittot att det tex är en astmamedicin så bifoga en bild på etiketten på förpackningen. Gäller det läkarkostnader så bifoga ett intyg från läkaren.

När kan man söka bidrag ?

För att få ett besked under innevarande år så måste er ansökan vara oss tillhanda senast den 15 oktober.

Finns det något tak för hur mycket man kan söka i bidrag ?

Ja, taket är 2500:- per person och år samt att ersättningen är begränsad upp till 50% av kostnaden.