astma & allergiföreningen 
i bohuslän

Har du astma och/eller allergier och vill underlätta din vardag ?

Bli medlem du med !

Läs mer här !

FÖRBUNDET

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

Astma- och Allergiförbundets vision är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar för ett friskare och tryggare liv genom att stödja allergiforskning, sprida information och arbetet i våra föreningar. 

Hos oss får individer både kunskap och gemenskap. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra tillsammans för ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

ATT VARA
MEDLEM

Alla medlemshanteringar sköts av Astma- och allergiförbundet men utöver detta är man knuten till en lokalt förankrad förening i sin geografiska närhet. Astma & allergiföreningen i Bohuslän har medlemmar från Stenungsund till Strömstad. Utöver förmåner man har via förbundet så jobbar vår lokalförening med egna aktiviteter och stöd som gäller medlemmar knutna till oss.