Integritetspolicy -  Personuppgiftspolicy

Som medlem oavsett vilken lokalförening man tillhör (som styrs av geografiskt läge) så är man medlem i riksförbundet och därför gäller deras policy gällande integritet och personpolicy.

Vid kontakter med vår lokalförening gäller följande.
Kontakt via epost formulär - vi lagrar inga uppgifter efter att vi har behandlat konversationen, därefter raderas alla uppgifter.

Anmälan till nyhetsbrev - epostadressen lagras till dess att ni väljer att avregistrera denna vilket ni kan göra via länk i nyhetsutskicken.

Svar via undersökningsformulär - inga personuppgifter lagras då dessa är helt anonyma.

Hantering av Personuppgifter Astma- och Allergiförbundet (hädanefter förkortat ”Förbundet”) behandlar Personuppgifter för medlemmar i och givare till Förbundet. Vi värnar om den personliga integriteten och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter.
Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Information - Kontakta oss.

Med ” Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.
Denna Integritetspolicy gäller enbart för Astma- och Allergiförbundet (802005-7512).
Hur Förbundet använder Personuppgifter beror på innehållet i de kontakter du har med Förbundet (se längre fram i denna policy). Genom att lämna dina Personuppgifter till Förbundet och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy.
Ändringar i villkoren meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Förbundets webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Förbundet får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Användning av Förbundets webbtjänster Genom att använda Förbundets webbplatser accepterar du att Förbundet aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Förbundet ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Förbundet. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att vårdnadshavare samtycker till att Förbundet lagrar och hanterar Personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Förbundet förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat. Förbundet kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. genom MySoft som handhar Förbundets medlems- och insamlingsregister. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Förbundet. Förbundet behandlar alla Personuppgifter med största försiktighet och Förbundets underleverantörer får endast använda Personuppgifter för att utföra uppdrag åt Förbundet. Särskilda personuppgiftsbiträdesavtal reglerar detta.
Förbundet lämnar inte ut Personuppgifter till tredje man, undantag enbart då Förbundet är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut, såsom t.ex. till polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott.
Förbundet överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Förbundet avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer.
Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Förbundet få information om vilka Personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga Personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få Personuppgifter raderade. 

En sådan ansökan lämnas genom att du antingen skickar e-post till info@astmaoallergiforbundet.se eller postar ansökan till Förbundet.

Ändamål för vilka vi behandlar Personuppgifter Förbundet samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka kontakter du har med Förbundet. Hantering av gåvor, medlemskap och bokningar på Södergården Åre sker i enlighet med fullgörande av avtal som rättslig grund.
Förbundet använder Personuppgifter för att
administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Förbundets sajter hantera ditt och hushållets medlemskap fullgöra beställningar av gåvogram hantera ditt nyttjande av AllergiSmart leverera information kopplad till ditt medlemskap, eller annan relation med Förbundet, som till exempel nyhetsbrev från allergia.se Hantera din bokning av vistelse på vandrarhemmet Södergården Åre, vilket även kan innebära kontakt via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller liknande kontakta dig för att optimera din medlemsnytta

Uppgifter som samlas in vid medlemskap, givande med mera Om du registrerar dig för medlemskap i Förbundet samlar vi in ditt personnummer och din e-postadress, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella uppgifter (folkbokföringsregistret). Som medlem kommer du att erhålla medlemstidningen Allergia samt nyhetsbrev från

Förbundets med information och erbjudanden. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från tidningen och/eller våra nyhetsbrev. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i Förbundet genom mejl till info@astmaoallergiforbundet.se .
Förbundet gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Förbundet raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

Cookies Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som innehåller en liten mängd data som hämtas och lagras på den enhet du använder för att komma åt vår webbplats. Web beacons eller andra liknande filer kan också göra samma sak. Vi använder termen ”cookies” i denna policy för att hänvisa till alla filer som samlar in information på detta sätt.
Cookies på våra webbplatser kan delas in i fyra kategorier:
Absolut nödvändiga cookies Vissa cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats, t ex att göra det möjligt för oss att identifiera användare så att de kan logga in på sina konton. Om du väljer att stänga av dessa cookies, kommer du inte åt ditt konto.
Prestandacookies Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta tillåter oss att identifiera och snabbt åtgärda eventuella problem. Vi kan t ex använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära. Vi kan också använda cookies för att visa dig länkar till andra sidor som vi tror du kan vara intresserad av baserat på de sidor du besöker.
Funktionalitetscookies Vi använder funktionalitetscookies för att komma ihåg dina preferenser, t ex för att minnas de ändringar du har gjort i dina kontoinställningar. Vi kan också använda cookies för att förse dig med andra tjänster, t ex att du kan titta på videoklipp på vår webbplats.

Marknadsförings- och spårningscookies Vi och våra tredjepartsannonsörer använder cookies för att förse dig med annonser som vi tror är relevanta och av intresse för dig.

Tredjepartscookies
Observera att tredje part (t ex annonsnätverk), över vilka vi inte har någon kontroll, kan använda cookies för att förse dig med riktad reklam. Dessa cookies kommer sannolikt att vara prestanda-, marknadsförings- eller spårningscookies. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartscookies och för mer information bör du kontrollera tredje parts policy kring integritet och/eller cookies.
Du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar för att begränsa vilka cookies som kan användas. Dessa inställningar finns vanligen under ”Alternativ” eller ”Inställningar” i menyn för din webbläsare. Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar cookies, innebär detta att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig och att du kanske inte kan dra full nytta av alla delar på webbplatsen.

Insamling av data vid bokning av vistelse på Södergården Åre När du bokar en vistelse på Södergården Åre via en Online Travel Agency (OTA), så som STF, Boooking.com eller hotels.com lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till Södergården Åre för att bekräfta att bokningen är gjord.
Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

Utskick av information vid bokning När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.
Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.
Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokade externa evenemang.

Lagringstider Förbundet sparar alla de personuppgifter vi samlar in i våra kunddatabaser.
Samma Personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där Personuppgiften fortfarande behövs.
Förbundet gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Förbundet raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

Tekniska/organisatoriska åtgärder för säker behandling av Personuppgifter Förbundet vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Förbundet utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Förbundet arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Förbundet .

Kontaktuppgift till Datainspektionen vid klagomål
Har du klagomål på Förbundets hantering av Personuppgifter kan du också kontakta. Datainspektionen. Aktuella kontaktuppgifter finner du på www.datainspektionen.se

Denna policy antogs av Förbundsstyrelsen 2018-05-18